توضیحات

در عصر دیجیتال، هوش مصنوعی در بسیاری از صنایع به کمک انسان آمده تا با بهبود بهره وری در فرایند های سازمانی، هزینه ها را کاهش دهد و باعث بهبود وضعیت سازمان ها در فضای رقابتی موجود گردد.توزیکو یک سامانه ایرانی است که با بهره گیری از هوش مصنوعی و الگوریتم های اختصاصی توانسته با تخصیص بهینه مشتریان به ناوگان حمل و نقل هزینه برنامه ریزی،مدیریت توزیع را به شدت کاهش دهد همچنین بدون استفاده از سخت افزار مجزا امکان رهگیری ناوگان را فراهم آورده است.

مهم ترین شاخص ها

  1. توزیع هوشمند
  2. رهگیری ناوگان بدون سخت افزار
  3. ظاهر کاربرپسند و حرفه ای
  4. امکان ارائه API برای سازمان ها

فناوری

تاریخ تحویل

زمستان 98

اشتراک