درباره تیم ما

نیروی انسانی بعنوان یک دارایی نامشهود

  • متخصص منابع انسانی، لزلی. آ. ودرلی (۲۰۰۳)، دارایی سرمایه انسانی را به این صورت تعریف می‌کند: «مجموع تجمعی نگرش‌ها، تجربیات زندگی، دانش، قدرت خلق، انرژی و علاقه‌مندی که افراد انتخاب می‌کنند تا در کارشان سرمایه‌گذاری کنند.» فاکتورهای دیگری مانند تحصیلات، تجربه، هوش، روابط بیرونی و درونی و انگیزه نیز نقش بسیار مهمی در سرمایه انسانی دارد، اما آنچه مسئله را پیچیده می‌کند، این است که مشخص شود، هر کدام از این عوامل چه میزان نقش‌آفرینی می‌کند.

بخشی از منابع انسانی ما

شما هم به جمع ما بپیوندید​

اگر فکر می کنید شما هم می توانید جزئیی از تیم ما شوید ما مشتاقانه از شما برای ارسال رزومه و دعوت به مصاحبه دعوت می کنیم تمامی رزومه های ارسالی بررسی و در بانک رزومه های شرکت تجمیع می شوند و در صورت نیاز به تخصص شما در شرکت و یا شرکت های همکار با شما تماس گرفته خواهد شد.