میزان گستر علم و دانش | طراحی و توسعه کسب و کار

شرکت دانش بنیان میزان گستر علم و دانش

پلن پایه

تومان199

هر ماه

با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 • واکنشگرا
 • UI/UX قدرتمند
 • مرور زیبا
 • گوگل انالیتیک

پلن حرفه ای

تومان399

هر ماه

با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 • واکنشگرا
 • UI/UX قدرتمند
 • مرور زیبا
 • گوگل انالیتیک

پلن فوق پیشرفته

تومان599

هر ماه

چاپ با طراحان گرافیک است.

 • واکنشگرا
 • UI/UX قدرتمند
 • مرور زیبا
 • گوگل انالیتیک